dioscorea svetelny korenPôvodne pochádza Dioscorea batatas zo severnej Číny. Nutnosť jam čínsky nazvať novým menom vzišla z pestovania mnohých druhov yamov. Druh Dioscorea batatas s vlastnosťou uchovávania svetelného éteru vychádza z pôvodného jamu (čínsky Shan Yao). Všetky ostatné druhy yamov sa z nich vyvinuli. Dr. Rudolf Steiner sa zmienil o jame čínskom celkom jednoznačne oproti všetkým ostatným druhom yamov.

Od roku 1996 sa pod vedením Ralfa Rößnera pestuje svetelný koreň vo veľkom rozsahu na celom svete.
Aby sa zachovala jedinečná schopnosť svetelného koreňa - schopnosť ukladať svetelný éter - je nutné dodržiavať pri jeho pestovaní a spracovaní isté pravidlá. V prvom rade je dobré dodržať princípy biologicko-dynamického poľnohospodárstva, ale tiež napríklad aj o prevenciu kríženia s ostatnými druhmi yamov. Preto pojem "svetelný koreň" (nemecky Lichtwurzel) má označovať potraviny a ďalšie výrobky obsahujúce korene alebo listy s vysokým podielom tejto sily, ktoré boli vyrobené na posilnenie životných síl človeka. Je preto pre ľudí z vysoko vyspelých krajín veľmi zdravý a oživujúci. Dodáva silu a pomáha voľnému prúdeniu životných síl v tele. Ľudia pracujúci s touto rastlinou ju nazvali svetelný koreň a bude naďalej týmto menom odlíšená od ostatných Dioscorea batatas.

Pestovanie svetelného koreňa v súlade s jeho podstatou je dosť náročné. Ak sa má zachovať požadovaná kvalita, je pri jeho spracovaní nutné zaistiť nevyhnutné podmienky. Pri ostatných druhoch jamu totiž požadovaná jedinečná vlastnosť nebola preukázaná.
Pretože schopnosť ukladať svetelný éter je bežne takmer nevnímateľná, opísal Ralf Rössner sedem vonkajších znakov, podľa ktorých možno svetelný koreň od ostatných yamov odlíšiť:

 • Schopnosť uchovávať svetelný éter je v podstate spojená s výraznou tendenciou hľuzy rásť do hĺbky. Ak je svetelný koreň kultivovaný v materskom humuse, môže koreňová hľuza vrastať do hĺbok viac ako dva metre. (Dôsledok takto sťaženého pestovania nás nesmie zvádzať k tomu, aby sme chceli túto bytostne podmienenú vlastnosť pestovania utlmiť.)
 • Poloha listov na výhonkoch je nápadne "živá"- listy môžu rásť na výhonku po úsekoch proti sebe, striedavo, jednotlivo, v páre či dokonca v trojici.
 • Listy svetelného koreňa majú červenofialový okraj.
 • Rezné plochy hľuzy musia byť po uschnutí snehovo biele. (To svedčí o tom, že po fyziologickej stránke tu neprebiehajú žiadne procesy oxidácie.)
 • Tvorí len čisto samčie alebo čisto samičie rastliny. Schopnosť ukladať svetelný éter majú výhradne samčie rastliny. (Do dôsledku vzaté môžeme z tohto dôvodu označovať ako svetelný koreň iba tieto.)
 • Pri zbere udrie do očí aj necvičeného pozorovateľa svetelnosť hľúz, ktoré sú mimoriadne citlivé, krehké a zraniteľné a "stvrdnú" až v priebehu nasledujúcich hodín.
 • Svetelný koreň spôsobuje aj v maličkých dávkach nápadný pocit sýtosti. (Čo sa fyziológie výživy týka nemožno na základe meraní obsahových látok tento jav vysvetliť.)
svetelny koren kupit 01
svetelny koren pacibulky wbotanický názov: Dioscorea batatas, jam čínsky
ďalšie názvy: chlebový koreň, čínsky zemiak
čínsky: Shan Yao (horská medicína)

Patrí do čeľade Dioscoreaceae čiže smldincovitých, či jamovitých. Táto čeľaď zahŕňa asi 650 druhov. Do rodu Dioscorea patrí okolo 100 druhov yamov, ktoré sa vyskytujú prevažne v trópoch a subtrópoch po celom svete.

Dioscorea batatas patrí k popínavým jednoklíčnolistovým trvalkám pôvodom z Číny. Tieto rastliny sú pestované hlavne pre jedlé škrobové hľuzy. Dioscorea batatas je jednopohlavná dvojdomá rastlina s lianovitými stonkami, na ktorých sú špirálovito postavené listy srdcovitého tvaru. 


Samčia rastlina
Ukladá svetelný éter do koreňa. Teda môžeme z tohoto dôvodu označovať ako Svetelný koreň iba túto rastlinu. Má kvety zoskupené v strapcoch dlhých asi 6 cm. Kvitne od júna do septembra. Jednotlivé kvety sú veľké asi 1 mm a jemne príjemne voňajú. Na jednej rastline je možné pozorovať rôzne usporiadanie listov - proti sebe aj striedavo, jednotlivo, v páre i v trojici. Okraje listov a žilnatina majú z jary temne purpurovú farbu a majú červenofialový okraj.

svetelny koren list 04svetelny koren dioscorea batata kvety 01

Samičia rastlina 
Nemá schopnosť ukladať svetelný éter. Tvorí kvety na kvetných stonkách dlhých 5 - 10 mm a jednotlivé kvety sú vzdialené asi 1cm od seba. Listy sú temne zelené bez purpurového sfarbenia. Pokiaľ máme rastliny z pacibuliek, tak sa zvyčajne so samičími rastlinami nestretnete. Len keď dôjde k sprášeniu a vzniku semien, čo nie je časté, môžu sa objaviť samičie rastliny. Teda tieto nemajú svetelný éter a preto ich likvidujeme, mohli by časom prevládnuť.

dioscorea batata samicia rastlinadioscorea batata samicia rastlina 01


Pacibuľky na samčej rastline
V pazuchách listov sa tvoria škrobové pacibuľky rôznych tvarov, pomocou ktorých sa rastlina rozmnožuje. K najlepšej výživovej zrelosti potrebujú pacibuľky zostať v zemi 2 - 4 roky. Dioscorea batatas tvorí tenký, v zemi zvislý a dlhý koreň. Pri dobrých pestovateľských podmienkach dosahuje dĺžku 80 až 120 cm a šírku 5 až 8 cm. Váha je zvyčajne okolo 0,5 - 1 kg. Korene sa môžu formovať do rôznych tvarov. Na jeseň nadzemná časť usychá, hľuza zostáva v zemi a pri miernych zimách prezimuje. V oblastiach so silnejším mrazivým podnebím treba hľuzu cez zimu ochrániť alebo vybrať zo zeme. Dobre sa jej darí aj v skleníku. Rastlina sa rozmnožuje len vegetatívnou cestou cez pacibuľky (lat. Bulbillus) a tiež pomocou koreňových odrezkov.
svetelny koren dioscorea batatas pacibulky 01svetelny koren dioscorea batatas pacibulkysvetelny koren dioscorea batatas pacibulky v miskesvetelny koren dioscorea batatas pacibulky 02

Historické pramene
Dioscorea batata pôvodne pochádza z Číny, kde sa pestuje hlavne ako liečivá rastlina. Okolo 371 - 287 pr. Kr. antický grécky filozof Theophrastos skúmal liečivé rastliny, a takisto opísal rastlinu neskôr nazývanú Dioscorea batatas - Svetelný koreň. Od roku 1753 podľa Carla Linného nesie názov Dioscorea, ktorý získala na počesť slávneho antického botanika Pedania Dioscorida, ktoreho dielo De Materia medica vychádza z poznatkov okruhu Platónovej akadémie. Renesančnému svetu sprostredkoval toto antické dielo Pietro Andrea Mattioli vo svojom slávnom herbári, ktorý z Dioscorida vychádza. V takzvanom Vojničovom manuskripte nájdeme indície, že Svetelný koreň pestovali už zasvätenci v Atlantíde. Tento manuskript je pripisovaný františkánovi Rogerovi Baconovi.

svetelny koren kupit 01


Goetheanum DornachVšetko sa začalo dvoma hľuzami Dioscorea batata, ktoré priviezol Wolfgang Wachsmuth z Číny. Hľuzy zasadil do skúšobnej záhrady Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu (Goetheanum) v Dornachu vo Švajčiarsku, kde sa o ne tiež staral. Cez veľké očakávania a nádeje, ktoré všetci do rastliniek vkladali, sa pestovanie nedarilo. Ita Wegmann sa často chodila pýtať pána Adalberta von Keyserlingka: "Kedy nám už konečne ten koreň prinesiete? Potrebujeme ho. " Neskôr sa do popredia záujmu dostali iné úlohy, a tak sa na Dioscorea batata nakoniec zabudlo.

A. v. KeyserlingkV polovici päťdesiatych rokov si gróf Adalbert von Keyserlingk spomenul na hľuzu koreňa, o ktorej jeho matka vtedy v rodinnom kruhu rozprávala. Žiadne nové informácie však nemala. Pamätala si len, že si vtedy rastliny vzal k sebe Ehrenfried Pfeiffer. Adalbert von Keyserlingk sa rozhodol vydať do Dornachu. Tamojší záhradník viedol pána Keyserlingka do záhrady, kde sa ešte v jednom zabudnutom rohu skutočne našlo niekoľko rastliniek. (Dioscorea batatas je viacročná rastlina a vďaka veľmi veľkej hĺbke, do ktorej koreň rastie, je tiež odolná proti mrazu.) Gróf Keyserlingk zvyšné rastliny vykopal a vzal si ich do svojho vtedajšieho bydliska pri jazere Ammersee. Veľa sa s nimi experimentovalo. Hlavným problémom pri pestovaní tejto rastliny bolo, že koreňová "podzemná časť", na ktorú poukazoval Rudolf Steiner, mala potrebu rásť do hĺbky 1,5 metra a viac pod zemským povrchom a nebolo takmer možné ju potom vybrať zo zeme. Aby sa zabránilo tomu, že sa tento repovitý koreň, využiteľný ako výživná potravina, "zavŕta a stratí" hlboko v zemi, zapustili do zeme dubové dosky v nádeji, že dosky rastline zabránia rast do hĺbky. Korienky sa však predrali aj tými najtenšími prasklinkami, aby sa mohli predsa len dostať do veľkej hĺbky a vytvoriť tam hľuzy. Keď odišiel neskôr Adalbert von Keyserlingk na Korziku, kde mal začať so svojím výskumom miest, kde sa kedysi konala staré mystériá, vzal si hľuzy Dioscorea batatas so sebou. Práca musela v každom prípade pokračovať. Nechal okrem iného vyrobiť aj veľké kameninové kvetináče bez dier, v ktorých boli rastliny "zatvorené". Hľuzy, ktoré sa všetkou silou tlačili na dno kvetináča však zhnili alebo uschli a vytvorili akési ploché rybovité útvary. Napriek všetkému úsiliu neboli pokusy pána Keyserlingka úspešné. Rast koreňa vo veľkej hĺbke sa zdal byť neoddeliteľnou súčasťou života tejto rastliny a potrebný pre jeho zdravý vývoj.

V 70. rokoch sa príbeh o pokuse pestovať Dioscorea batata v Európe a o budúcej úlohe tejto rastliny slúžiť ako nový aktivátor stále viac "vysychajúceho" tela životných síl dostal k ušiam aj srdcu pána Petra Ratzi pestovateľa osív a učiteľa záhradníctva z Wernsteinu v Horných Frankách. Vybavený skúsenosťami zo záhradníctva v Goetheane a od pána grófa Keyserlingka sa pustil do práce. Cez všetky skúsenosti a veľké nadšenie sa však aj jeho pokusy o pestovanie koreňa nedarili. Kvôli veľkej hĺbke koreňov si záhradník mohol užiť iba krásne popínavé nadzemnej časti s kvetmi, ktoré v neskorom lete vykvitli a voňali jemne po vanilke a tiež pacibuľky rastúce na odnožiach listov, pomocou ktorých bolo možné rastlinu množiť. Aj s množením však boli ťažkosti. Rastlina navyše potrebovala dlhé vegetačné obdobie, ktoré jej tunajšie podnebie nemohlo ponúknuť. Zdalo sa, že vhodná doba pre Dioscorea batata v Európe skrátka ešte nenastala ...

svetelny koren kupit 01

Ralf RößnerNa začiatku deväťdesiatych rokov sa v rozhovore s Adalbertom von Keyserlingkom dozvedel o úlohe pestovať Dioscorea batata Ralf Rößner, viazač kníh, pastier oviec a učiteľ záhradníctva. Ten prijal impulz zaviesť túto rastlinu v strednej Európe a spojiť ju s tunajšími ľuďmi. Po dlhšom hľadaní ešte živých rastlín a po prvých bolestných neúspechoch s pestovaním svetelného koreňa sa mu po približne sedemročnom výskume podarilo vynájsť vhodnú pestovateľskú metódu.
Pre lepšie pochopenie bytosti tejto rastliny podnikol cesty do Číny. Vedľa rastliniek z Číny doplnili rastliny svetelného koreňa tiež rastliny z USA, ktoré pôvodne priviezol Ehrenfried Pfeiffer, a tiež jedna rastlinka z Jamajky. Je zaujímavé, že na Jamajke sa Dioscorea batata uctieva ako kultová rastlina.

Pri intenzívnom spolužití s touto rastlinou pán Rößner zistil, že tendencia svetelného koreňa vrastať svojou repovitou koreňovou časťou hlboko do zeme sa trochu zmení, keď môže koreň rásť v malom množstve zeminy v závesnom kvetináči, alebo keď môže kvetináč stáť na stole nad samotnou zemou. Vo vzdialenosti necelého jedného metra nad zemou sa repovitý koreň v kvetináči vytvára takmer hneď pod povrchom, bez toho aby sa tlačil na dno kvetináča. Je tiež zaujímavé, že koreň rastie v závislosti na výške, v ktorej sa kvetináč nachádza nad zemou, v rôznych formách: pozdĺžnej, cibuľovito-guľatej alebo v tvare, ktorý akoby obklopoval dutý priestor.

Z pôvodne dvoch rastlín, privezených Wolfgangom Wachsmuth a ďalších dodaných, sa medzitým vypestovali tisíce. Stará sa o ne v pokusných záhradách, záhradníctvach a pestujú sa aj v poľnohospodárstve. Pracuje sa na výskume ohľadne spracovania svetelného koreňa a jeho použití v nových potravinách. V súvislosti so svetelným koreňom tiež vzniklo laboratórium na výskum životných síl, kde sa zisťujú najmä podmienky, za akých by mohol koreň v budúcnosti slúžiť ako hlavná plodina pre výživu.


svetelny koren kupit 01

svetelny koren vyrobkyDioscorea batata (Shan Yao), známa pod menom „Svetelný koreň“, sa v posledných rokoch stale viac rozširuje aj v Európe. Podľa výroku Dr. Steinera z 20-tych rokov minulého storočia ide o významnú potravinu budúcnosti, ktorá má potenciál zásadne ovplyvniť vývoj ľudstva. Vysoko si ho cení a odporúča antropozofická lekárka Dr. Cornelia Hahn, ktorá tvrdí, že je povzbudzujúci najmä pre ľudí vo vysoko civilizovaných krajinách. Dáva silu a podporuje voľný tok životných síl v tele...

Svetelný koreň je na obsah látok veľmi bohatá koreňová zelenina. Je bohatý na zinok a niacín, v porovnaní so zemiakmi má asi tisíckrát väčšie množstvo vitamínu A, viac železa, viac vápnika, viac vitamínu C, aminokyselín a doteraz 31 dokázaných stopových prvkov. Je zdrojom kremíku - pôsobí na kožu a vlasy, výsledkom je hladká a hebká pleť, lesklé a silné vlasy. Obsahuje škrob, proteiny, tuk, kyseliny, saponíny, polysacharidy, sliz. Výnimočné na nej nie sú len merateľné látky, ale predovšetkým jej vysoký obsah svetelného éteru. Fyziologická svetelná látková výmena (schopnosť uvoľňovať svetlo = pránu), sa v dnešnej dobe žiaľ aj vďaka vysoko pretechnizovanému spracovávaniu potravín zhoršuje. Tým sa práve táto vnútorná kvalita v potravinách, súviasiaca s disponibilným svetelným éterom, zmenšuje. Konzumácia Svetelného koreňa tu práve ponúka možnosť vyváženia tohto nedostatku.

Podľa čínskej bylinkárskej knihy môžeme o jeho pôsobení povedať: Shan Yao je sladký, neutrálny, podporuje a upravuje trávenie a premieňa črevnú flóru na užitočné baktérie, stimuluje endokrinné žľazy, posilňuje slezinu, obličky a pľúca, vyživuje esenciu semena, omladzuje, znižuje cukor v krvi a pôsobí všeobecne ako vysoko účinný prostriedok posilňujúci imunitu (imunotonikum).
Obsahuje diosgenín, fytoestrogén ktorý pomáha produkovať estrogén a progesterón - dopĺňa tak yin, a alantoín, prírodná zložka, ktorá urýchľuje rast zdravého tkaniva a skracuje dobu hojenia. Čínska medicína ho ordinuje aj ako alternatívu k postmenopauzálnej hormonálnej liečbe alebo ako veľmi drahé afrodisiakum. Okrem svojich potenciálnych liečivých vlastností je Svetelný koreň výživnou potravou, je zdrojom aj vitamínu B a glutamínu. Na každého človeka účinkuje úplne inak. Na začiatku stačí konzumovať 1-2 kolieska čerstvého koreňa denne alebo v práškovej forme stačí denná dávka na špičku noža pre dospelého človeka. Svetelný koreň chránime pred elektrosmogom a kovovými predmetmi (odporúčame keramický nôž), aby sa nezhoršila jeho kvalita.

Účinky Svetelného koreňa môžeme zhrnúť:
 • vhodný pri poruchách imunity a chronickej únave
 • omladzuje a celkovo vitalizuje
 • posilňuje a pôsobí na slezinu, obličky a pľúca (kašel, dušnosť)
 • upravuje a podporuje trávenie
 • zdroj kremíka - pôsobí na kožu a vlasy, výsledkom je hladká a hebká pleť, lesklé a silné vlasy
 • stimuluje žľazy s vnútornou sekréciou (hypofýza, štítna žľaza...)
 • harmonizuje hladiny cukru a cholesterolu v krvi
 • má priaznivý vplyv na hormonálnu nervovnováhu u žien, na menštruačné bolesti a klimaktérium (prechodové ťažkosti), vnútorné emocionálne dysharmónie u žien
 • pôsobí ako afrodisiakum a vyživuje esenciu semena
 • používa sa ako prírodné antidepresívum, má ukľudňujúci efekt
 • pomáha pri migrénach a nespavosti
 • upravuje problém s častým močením - polyuria


svetelny koren kupit 01

Svetelný koreň sa pestuje z pacibuliek, z jednoročných koreňov, odrezkov koreňa alebo z koreňových krčkov. Z pacibuliek vyrastie za prvú sezónu jednoročný menší koreň, ktorý zvyčajne nie je väčší ako 30 až 40 centimetrov a teda nemá dostatočné množstvo hmoty na konzumovanie. Tento jednoročný koreň sa zvyčajne cez zimu uskladní v pivnici a v d'alšej sezóne z neho vyrastie dvojročný koreň, ktorý je už vhodný na zber a môže byť 1 až 1,5 metra dlhý.

Svetelný koreň má dost' špeciálne nároky na pestovanie a najmä jeho zber je náročnejší na ručnú prácu. V dobrých podmienkach dorastá niekedy až do dvoch metrov a korene by ste mali vyberat' ručne, pretože sú extrémne krehké. Preto sa svetelný koreň pestuje najčastejšie v debnách s pieskom postavených na zem (hĺbka približne 100 - 125 cm, šírka 40 - 50 cm, dĺžka l'ubovol'ná) alebo v jamách, priekopách s dreveným orámovaním šírka 30-50 cm, hĺbka 80-100 cm. Nadzemná čast' rastliny svetelného koreňa je liana dorastajúca do výšky niekol'kých metrov, teda vyžaduje pre svoj rast oporu, ktorá musí byť stabilná (odolná proti vetru, váhovo postačujúca). Pre ul'ahčenie práce sa odporúča konštruovať opory nezávisle na debnách, aby nebolo nutné ich v čase zberu demontovať. Svetelný koreň nemá rád vietor a potrebuje teda chránené stanovište. Počas sezóny by sme mali Svetelný koreń primerane prihnojovať. Čo sa týka hnojenia, osvedčil sa dobre vyzretý kompost alebo klasický výluh zo žihľavy či iných rastlín riedený 1:10 s vodou každých 14 dní. Často sa pri pestovaní používajú preparáty z biodynamického poľnohospodárstva ako napríklad preparát roháčik, ktorý aplikujeme 10 dní pred vysádzaním na pripravenú pôdu. Pokiaľ by bol preparát použitý až v deň výsadby rastliniek, je možné si všimnúť toho, že vysádzané časti koreňa sa čiastočne rozložia (vysoká aktivita pôdy). Druhú a tretiu dávku preparátu aplikujeme krátko po vypučaní a okolo sviatku sv. Jána. Prvá dávka preparátu kremenáčik sa aplikuje potom, ako sa rozvinuli prvé listy. Ďalšie dávky sa použijú vždy okolo splnu (ešte za pribúdajúceho Mesiaca) pri východe Slnka.


1. Pestovanie svetelného koreňa z pacibuliek

Pacibuľky Svetelného koreňa
Svetelný koreň z pacibuliek môžme predpestovávať doma už od Hromníc 2. februára najlepšie v studenej miestnosti alebo skleníku v črepníku, pestovateľských debnách s pieskom, vedre s pieskom, prípade v nízkych jámách hlbokých 30-50 cm kde je zabezpečená ochrana pred mrazom a primeraná opora na lianu. Jemné korienky, ktoré sa asi po desiatich dňoch na rastlinke objavia, nesmú nikdy vyschnúť, ale nesmú sa ani "topiť" vo vode! Keď sme rastlinky sadili do menšieho črepníku je možné ich neskôr presadiť do hlbšej nádoby s pieskom. Pri prípadnom prenášaní z domu alebo zo skleníka von treba rastlinky privyknúť slnečnému svitu lebo hrozí ich popálenie. Ponecháme ich niekoľko dní v polotieni napríklad pod stromom. Najlepší termín na sadenie pacibuliek priamo do zeme, alebo vedra s pieskom vonku je v druhej polovici apríla až v máji, keď už nehrozí nebezpečenstvo nočných mrazíkov. Rastlinky chránime pred slimákmi, ktorým veľmi chutia. Nadzemné liany rastlinky pestované z pacibuliek môžu dosiahnuť za sezónu dvoch až troch metrov výšky a vyžadujú teda primerane vysokú oporu.

Predpestovanie v kvetináčoch

 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-01
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-02
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-03
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-04
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-05
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-06
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-08
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-09
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-10
 • svetelny-koren-pestovanie-kvetinac-11
 
video: Sadenie pacibuliek vo vedre


2. Pestovanie z jednoročných koreňov, koreňových krčkov alebo rezov dospelej rastliny

koren vsetky druhy sadby  
Rôzne druhy sadby:
Jednoročný koreň,
koreňový krčok a rez hľuzy
 
Sadbu vysádzame na jar, zvyčajne v apríli, tak aby sa nadzemné časti rastliny objavili nad povrchom, až ked' nebude hrozit' nebezpečenstvo ranných mrazíkov. Vyvýšený záhon alebo jamu naplníme z 80% kremičitým riečnym pieskom (zrnitosť 0/2) asi tak 20 centimetrov pod okraj, potom dáme malú vrstvu slamy asi 25 cm a na ňu vrstvu kompostu (slama sa po zasypaní kompostom zl'ahne asi na 10 cm).

Skladba zeminy je vždy piesok - slama - kompost. Na túto úroveň položíme vodorovne mladé jednoročné hl'uzy, rezy dospelej rastliny alebo koreňové krčky a dosypeme zostávajúcim množstvom zeminy. Korene zasypeme vrstvou kompostu a nakoniec môžme povrch prikryt' slameným mulčom.

 

pestovanie Svetelného koreňa v debni  
Pestovanie vo vyvýšenom záhone - šírka 40-50 cm, dĺžka ľubovoľná, výška 100-120 cm. Bočné steny možno zhotoviť z nehobľovaných najlepšie smrekovcových dosiek (hrúbky cca 2,5 cm). Najvhodnejšie je, keď sa debna napred zmontuje. Na tento účel by bolo dobre debnu rozdeliť na dve časti. Samostatne sa ako snímateľná zmontuje horná 20 cm vysoká časť a samostatne dolná 80-100 cm vysoká časť. Vďaka tomu sa pri zbere najprv odstráni vrchná časť dosiek so zeminou a následne sa rozoberie spodná časť a môžeme korene opatrne vyberať z piesku bez toho aby sa piesok premiešal s hlinou. Je možné si pripraviť debnu aj tak aby sme rozobrali (otvorili) spodnú časť 80-100 cm len z boku a korene postupne vyberať od kraja ku kraju.  
pestovanie jama svetelny koren 01  
Pestovanie v jame - vyhĺbi sa priekopa o šírke asi 50 cm a hĺbke 80-100 cm (dĺžka je ľubovoľná). Ten sa celý vyplní kremičitým pieskom (zrnitosť 0/2). Na túto pieskom naplnenú jamu sa nainštaluje ostenie z 20 cm vysokých dosiek. (Tento spôsob kultivácie funguje bez straty kvality len u ťažkých pôd a za použitia veľmi kremičitého [riečneho] piesku.)  

pestovanie na svahu svetelny koren 01  
Pestovanie na svahu - Tento spôsob je veľmi efektívny, pretože potrebujeme len jednu (prednú) stenu (s výškou 1,2 m), ktorá sa smerom dozadu ukotví. Pestovateľská plocha je v porovnaní s debnami asi trojnásobná. Na svah sa na 80% plochy, teda nie úplne dolu, položí fólia, ktorá má jednak zabrániť prerastaniu a jednak vedie korene smerom k stene. Takto vzniknutý trojuholníkový priestor sa opäť z 80% vyplní kremičitým pieskom o zrnitosti 0/2, zvyšných 20% zeminou bohatou na živiny.  


V priebehu rastu sa na stonke rastliny tvoria malé hl'uzy - pacibul'ky. Keď pacibulky začnú padať, môžeme zberať, ale musia sa dať zľahka oddeliť. Ideálne je to väčšinou koncom septembra začiatkom októbra. Pokiaľ ale padajú moc, na nič nečakáme, lebo ich už nemusíme nájsť. Uchováme ich v neglazúrovanej nádobe do budúcej sadby. Zber koreňa prebieha v okamihu, ked' zlaté jesenné sfarbenie zhnedne a šl'ahúne sa od koreňa môžu l'ahko oddeliť (od septembra až do 23. decembra). Ked'že sú korene v čase zberu vel'mi zranitel'né, je nutné to robiť opatrne. Koreň aj pacibul'ky uchováme najlepšie v podzemnej pivnici. Ak nechceme všetky korene konzumovať, je možné ich nechat' v záhrade prezimovať do d'alšej sezóny. Povrch pôdy niečím zakryjeme (viac zeminy, čečina, listy), aby prípadný vel'ky mráz korene nespálil.

Pestovanie vo vyvýšenom záhone

 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-01
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-02
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-03
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-04
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-05
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-06
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-07
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-08
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-09
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-10
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-11
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-12
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-13
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-14
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-15
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-16
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-17
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-19
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-20
 • svetelny-koren-pestovanie-bedna-21
 

svetelny koren kupit 01

Rudolf SteinerPíše sa rok 1924. Práve sa skončil poľnohospodársky kurz, vedený Dr. Rudolfom Steinerom na želanie mnohých poľnohospodárov, na hospodárstve Kobierzyce počas svätodušných sviatkov. Auto stojí pred vstupnou halou zámku a čaká na prednášajúceho, aby ho odviezlo na vlakovú stanicu do Wroclavi. Podľa svedectva syna hostiteľky Johanny von Keyserligk, udial sa ešte tento krátky, ale mimoriadne významný rozhovor. Skôr, než Dr. Rudolf Steiner nastúpil do auta, zastavili ho Johanna von Keyserligk a Günther Wachsmuth:
"Pán doktor, mali by sme ešte jednu otázku."
"Ak sa podarí podľa Vami daných pokynov ošetriť pôdu a naše plodiny a oživiť ich, potom to, čo takto vypestujeme, bude v dostatočnej miere primeranou výživou pre človeka dnešnej doby zodpovedajúcou jeho duchovnej podstate? "
"To nemôže stačiť ani za najpriaznivejších okolností," odpovedal Rudolf Steiner.
"Malo by sa usilovať o to, aby sa v Európe udomácnila Dioscorea batata a nahradila zemiaky ako hlavnú potravinu."
Obaja boli vďaka Bohu dostatočne bdelí a pýtali sa ďalej.
"Kde tá rastlina rastie a čo je na nej tak osobitého?"
Rudolf Steiner mohol na otázku odpovedať len krátko, vodič už čakal. Všetci však pocítili dôležitosť a vážnosť jeho stručnej odpovede.
"Táto rastlina je ako jediná schopná vo svojich častiach rastúcich pod zemou ukladať svetelný éter*. A ten bude pre ľudí v budúcnosti nenahraditeľný. "
Bude čoraz ťažšie prijímať svetelný éter v dostatočnom množstve prostredníctvom zmyslov, preto potrebujeme pre výživu túto rastlinu. Rastie v Číne. "**)
To muselo pre začiatok stačiť, vodič sa ponáhľal, aby im neušiel vlak.

*) Éter: S fyzickým svetom - pevným, tekutým a plynným - hraničí svet Éterna čiže elementárny, ktorý je nazývaný tiež svet utvárajúcich síl. Éter je druh nemateriálnej prasubstancie, čisto silového pôsobenia, z ktorej vzniklo v priebehu stvorenia Zeme všetko materiálne. Éter dnes preniká fyzické telá rastlín, zvierat i človeka a spôsobuje, že sa v nich z mŕtvej hmoty stáva živý organizmus. Tak ako je materiálny svet rozdelený do skupenstiev, tak je svet Éterna rozčlenený podľa "jemnosti" utvárajúcich síl do štyroch éterných druhov (vodný éter, svetelný éter, chemický čiže zvukový éter a životný éter).

erinnerungen an fruehe**) Viac k tomu v knihe Adalberta von Keyserlingk Erinnerungen an frühe Forschungsarbeiten, ktorú vydalo nakladateľstvo Verlag der Kooperativa Dürnau v Dürnau roku 1993.

svetelny koren kupit 01