Vírič vody 1 l - modrý

141,00 €
Kód tovaru: 123009
 Späť na: Vírič vody

V cene sú 2 vajcovité sklenené banky.
Drevený stojan a korkovú podložku si môžete zakúpiť zvlášť.

Modrým vodným víričom
dosiahnete podobne ako u priezračného vodného víriča značného oživenia vody na éternej, energetickej a bytostnej úrovni. V dôsledku tmavého sfarbenia krištáľu modrého víriča je oproti priezračnému víriču obmedzená možnosť pozorovania utvárania víru. "Terapeutický" aspekt (centrujúcí, ukľudňujúci a tým vysoko duševne hygienicky pôsobiaci) spočívajúci v sledovaní vírenia, ktoré samo o sebe priťahuje pozornosť, je umožnený hlavne u priehľadného víriča - priezračnosťou jasného draselného krištáľu.
Prednosť modrého víriča spočíva v jeho modrofialovom zafarbení. Dosahuje sa ním to, že voda v procese vírenia prijíma len energeticky bohaté svetlo, ktorého vlnová dĺžka je menšia ako 450 nm (nanometrov). Toto pomalé svetlo (pomalé v porovnaní s inými farbami spektra), vyznačujúce sa vysokým indexom lomu, by sme mohli opísať ako budujúce život. Naopak svetlo vlnovej dĺžky nad 650 nm, vyznačujúce sa nižším indexom lomu, možno pozorovať pri všetkých procesoch, pri ktorých dochádza k odbúravaniu života. Možnosti použitia sú vďaka tomu rôznorodé, a popri energetizovaní vody k príprave stravy môžeme takýmto spôsobom získať napríklad aj médium vhodné na zhotovenie Bachových kvetových i iných esencií.
spektrum vididelneho svetla

Vírič vody

Ralf Rösner: Voda vysokohorských potokov patrí k vode najbohatšej na energiu, ktorú nám poskytuje matka Zem vo svojej kozmickej harmónii. Bio usmerňovač vody, ktorý som vyvinul, napodobňuje vodu z vysokohorských potokov a oživuje ju. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa svojou príťažlivou silou vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry). Tie udržujú vnútornú štruktúru vody. Účinky viditeľné pri porovnávacích pokusoch pri pestovaní rastlín na poli sú udivujúce. Napríklad rastliny zalievané zvírenou vodou klíčia rovnomernejšie a silnejšie, sú odolnejšie a chutia výraznejšie. V pieste víriča máme možnosť vytvoriť „ideálny“ vír podľa predlohy z prírody. V procese chaotizácie pri rozstrekovaní vody v dolnej banke môžeme vo vode vymazať staré, čo do podstaty cudzie informácie (napr. negatívne frekvencie zo zaťaženia mesta škodlivými látkami). Pri tom sa skrze samotný vír môže znovu spojiť bytosť vody so svojou Prasubstanciou a nanovo do seba prijať kozmické sily. Tým, že oba procesy (vírenie a rozstrekovanie) prebiehajú súčasne, vzniká vír, ktorý vodu étericko-energeticky nabíja a takto oživuje. Pri tvorbe nových reťazcov kvapalných kryštálov tak znovu vzniká napätie. Vodná kvapka je prebudená z nehybného života k životu vnútorne prúdiacemu a získava späť svoje pôvodné vitálne a formotvorné sily. (To možno pod zodpovedajúcim mikroskopom dobre vidieť.) A aj keď voda prejde varom, zostávajú v nej tieto reťazce kryštálov naďalej obsiahnuté.

Desať rokov výskumnej práce
Pretože tvar víru má rozhodujúci vplyv na úspech procesu, musela sa dať víriču taká forma, aby sa vo výsledku priblížil čo najviac ideálu. Ako najúčinnejšie sa ukázalo, keď vírič získal tvar dvoch vajíčok, postavených špičkami k sebe. Zásadný význam mal tiež pomer veľkosti a prietokového otvoru. Potom bolo nutné nájsť najlepší uhol pre "lievik", lebo ten zásadne ovplyvňuje rýchlosť otáčania. Nájdenie správneho skla bol jeden z posledných, ale aj najťažších úloh. Jednou z požadovaných vlastností bolo to, že nesmelo obsahovať kov. Vďaka dobrým radám a spolupráci s odborníkmi v sklárni Lauscha som potom objavil čistý krištáľ. A spolu so skúsenosťami sklárov som našiel podnik s potrebnými službami a zodpovedajúcim vybavením.

Ralf Rößner

"Všetko dajú bohovia tým, ktorí sa usilujú o harmóniu."
"Víriaci lievik je jediná forma na Zemi, ktorá siaha až do najvyšších hierarchií."
Rudolf Steiner

Video ako používať vírič vody (nemecky)
Viac informácií aj tu v našom blogu 

Pripojte svoj príspevok...
Neprihlásený uživateľ ( alebo sa zaregistrovať na ABIO.sk )
Komentovať ako neprihlásený uživateľ
Nahrávanie príspevku... Komentár sa obnoví po 00:00.

Buďte prvý a pripojte svoj komentár.