Vírič vody 1 l

110,00 €
Kód tovaru: 123005
 Späť na: Vírič vody

V cene sú 2 vajcovité banky.
Pozor drevený stojan a korok sa voliteľne kupujú zvlášť.

viric vody zlaty pruzok„Starec vravel: Jeden prostriedok poznám, je to živá voda. Kto sa z nej napije, ten sa uzdraví, ale je ťažké ju nájsť. Sotva sa jej kráľ napil, pocítil, že jeho nemoc mizne, a bol silný a zdravý ako za dní svojej mladosti.“„Starec vravel: Jeden prostriedok poznám, je to živá voda. Kto sa z nej napije, ten sa uzdraví, ale je ťažké ju nájsť. Sotva sa jej kráľ napil, pocítil, že jeho nemoc mizne, a bol silný a zdravý ako za dní svojej mladosti.“
Z rozprávky bratrov Grimmovcov Živá voda

Oživená vírená voda

Väčšina vôd sa bohužiaľ čerpá z hĺbky vysoko výkonnými čerpadlami, to znamená pod príliš vysokým tlakom. Tento vysoký tlak z vody vypudí akéhokoľvek ducha a život z nej vyprchá. Pomocou bio vodného víriča si vodu môžete oživiť a napomôcť k zvýšeniu svojich telesných síl a k upevneniu zdravia jednoduchou prirodzenou cestou. Takto môžete svojmu telu dopriať znovuoživenie a nájsť novú silu a energiu.

 

Ralf Rösner: Bio usmerňovač vody, ktorý som vyvinul, napodobňuje vodu z vysokohorských potokov a oživuje ju. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa svojou príťažlivou silou vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry). Účinky viditeľné pri porovnávacích pokusoch pri pestovaní rastlín na poli sú udivujúce. Napríklad rastliny zalievané zvírenou vodou klíčia rovnomernejšie a silnejšie, sú odolnejšie a chutia výraznejšie. V pieste víriča máme možnosť vytvoriť „ideálny“ vír podľa predlohy z prírody. V procese chaotizácie pri rozstrekovaní vody v dolnej banke môžeme vo vode vymazať staré, čo do podstaty cudzie informácie (napr. negatívne frekvencie zo zaťaženia mesta škodlivými látkami). Pri tom sa skrze samotný vír môže znovu spojiť bytosť vody so svojou Prasubstanciou a nanovo do seba prijať kozmické sily. Tým, že oba procesy (vírenie a rozstrekovanie) prebiehajú súčasne, vzniká vír, ktorý vodu étericko-energeticky nabíja a takto oživuje. Pri tvorbe nových reťazcov kvapalných kryštálov tak znovu vzniká napätie. Vodná kvapka je prebudená z nehybného života k životu vnútorne prúdiacemu a získava späť svoje pôvodné vitálne a formotvorné sily. (To možno pod zodpovedajúcim mikroskopom dobre vidieť.) A aj keď voda prejde varom, zostávajú v nej tieto reťazce kryštálov naďalej obsiahnuté.

Desať rokov výskumnej práce

Pretože tvar víru má rozhodujúci vplyv na úspech procesu, musela sa dať víriču taká forma, aby sa vo výsledku priblížil čo najviac ideálu. Ako najúčinnejšie sa ukázalo, keď vírič získal tvar dvoch vajíčok, postavených špičkami k sebe. Zásadný význam mal tiež pomer veľkosti a prietokového otvoru. Potom bolo nutné nájsť najlepší uhol pre "lievik", lebo ten zásadne ovplyvňuje rýchlosť otáčania. Nájdenie správneho skla bol jeden z posledných, ale aj najťažších úloh. Jednou z požadovaných vlastností bolo to, že nesmelo obsahovať kov. Vďaka dobrým radám a spolupráci s odborníkmi v sklárni Lauscha som potom objavil čistý krištáľ. A spolu so skúsenosťami sklárov som našiel podnik s potrebnými službami a zodpovedajúcim vybavením.

Ralf Rößner


Ponuka Bio víričov vody


Vírič 1 a 1,25 litra

Bio vírič 1 liter a 1,25 litra obsahuje dve vajcovité banky špičkami postavené na seba. Pomer šírky a dĺžky jednotlivých baniek sa musel priblížiť ideálu aby sa vírená voda bytostne opäť oživila a vrátila sa jej pôvodná formujúca sila. Sú vyrábané ručne v sklárskej dielni z čistého krištálu bez ťažkých kovov. Použitá metóda je ručné fúkanie skla. Banky sú spojené s umelohmotným spojovacím prvkom. Vysoká pevnosť daná tvarom a hrúbkou steny nie je zárukou nerozbytnosti prístroja. Zachádzajte s ním i pre jeho odolné prevedenie s citom.
viric vody obyc literviríc vody abioviric vody abio polovica

Vírič modrý 1 liter

Modrým vodným víričom dosiahnete podobne ako u priezračného vodného víriča značného oživenia vody na éternej, energetickej a bytostnej úrovni. Prednosť modrého víriča spočíva v jeho modrofialovom zafarbení. Dosahuje sa ním to, že voda v procese vírenia prijíma len energeticky bohaté svetlo, ktorého vlnová dĺžka je menšia ako 450 nm (nanometrov). Toto pomalé svetlo (pomalé v porovnaní s inými farbami spektra), vyznačujúce sa vysokým indexom lomu, by sme mohli opísať ako budujúce život

viric vody modryviric vody modry so stojanomviric vody modry 01


Vírič 1 a 1,25 litra so zlatým krúžkom

Bio vírič 1 liter a 1,25 litra obsahuje dve vajcovité banky a krúžok z ušľachtilých kovov pozlátený 24-karátovým zlatom. V dielni Kahlaer Edelmetallwerkstätten nám vyrábajú obruče z medi (sily Venuše = vytváranie duševného priestoru). Tie sa potom postriebria (sily Mesiaca = harmonizácia) a nakoniec pozlátia (Slnko = podpora srdcových síl lásky). Zlato a striebro sú už od staroveku cenené nielen ako bohatstvo, ale boli tiež využívané na lekárske účely. Zvlášť zlatu, ktoré bolo ako "kov svetla" považované za najušľachtilejší z kovov, boli v stredoveku pripisované účinky všelieku.

viric s virom zlatyviric 1 litr a 1 25 litra so stojanom zlatyviric vody so zlatym kruzkom detail

Vírič 1 liter s kvetom života

Na jednu polovicu víriča je vygravirovaný „Kvet života“. Je to vzorec všetkého bytia, podľa ktorého prebieha stvorenie a preniká VŠETKO, ČO JE. Posvätná geometria Kvetu života je stará ako svet. Všetko vo stvorení je založené na tomto jednom základnom vzore. Kvet života sa používa ako ochranný symbol pre nositeľa alebo na energizovanie pitnej vody alebo jedla. Ak označíte fľaše, poháre alebo hrnčeky, ktoré obsahujú kávu, víno, čaj alebo džús symbolom kvetu života, dosiahnete výrazne lepšiu stráviteľnosť. Chráni pred škodlivým elektrosmogom, ktorý spôsobujú napríklad počítače alebo mobilné telefóny.

viric voda kvet zivota 01viric voda kvet zivota


"Víriaci lievik je jediná forma na Zemi, ktorá siaha až do najvyšších hierarchií."
Rudolf Steiner 

Videá ako používať Bio vírič vody (nemecky)

 

GalériaPripojte svoj príspevok...
Neprihlásený uživateľ ( alebo sa zaregistrovať na ABIO.sk )
Komentovať ako neprihlásený uživateľ
Nahrávanie príspevku... Komentár sa obnoví po 00:00.

Buďte prvý a pripojte svoj komentár.