Vírič vody 1 l s kvetom života

135,00 €
Kód tovaru: 080100036

Dostupný v marci 2022

 Späť na: Imton

V cene sú 2 vajcovité banky.
Drevený stojan a korok sa voliteľne kupujú zvlášť.

viric vody ralf rossner abio titulkaBrožúra o Bio víriči


Viac informácií aj tu v našom blogu


Vírič vody s kvetom života

Na žiadosť mnohých milovníkov vody je teraz na víriči vody tento symbol energie.

Na obrázku produktu vidíte kvet života aplikovaný na jednu polovicu vodného víriča. Keďže sa jedná o komplikovanú gravírovaciu prácu na dvojito zakrivenej a tiež ručne fúkanej, mierne nepravidelnej ploche, je možné, že nie vždy dôjde k zasiahnutiu stredu víriča. Účinok na vodu a na celé prostredie sa tým nijako neznižuje. Sme veľmi vďační umelkyni, ktorá tento komplexný vzor voľne vbrusuje, za jej nasadenie.

Leonardo da Vinci sa zaoberal formou a históriou kvetu života v súvislosti s prejavmi života v organickej aj anorganickej prírode.

„Kvet života“ vo svojom silovom poli zodpovedá pôvodnému jazyku vesmíru; Tvary, geometria, čísla a proporcie. Opäť vyžaruje dokonalý poriadok vesmíru. Je to vzorec všetkého bytia, podľa ktorého prebieha stvorenie a preniká VŠETKO, ČO JE. Posvätná geometria Kvetu života je stará ako svet. Všetko vo stvorení je založené na tomto jednom základnom vzore.

V mnohých kultúrach po celom svete je pravý symbol kvetu života známy ako symbol energie. Kvet života je známy napríklad v Grécku, ako aj v Egypte, Číne, Japonsku alebo Tibete. Pravdepodobne najstaršie vyobrazenie kvetu je staré asi 5 000 rokov a nájdete ho v chráme Abydos, presnejšie na stĺpoch chrámového komplexu Osireion v strednom Egypte.

Zmysel / význam a použitie kvetu života

Harmonická geometria 19 prepletených kruhov v troch vonkajších prstencoch pripomína kvetinu.

Kvet života dodnes na mnohých ľudí pôsobí magicky fascinujúco. Považuje sa za symbolické znázornenie vesmírneho poriadku a opakujúceho sa života. Ich harmonizačný účinok pocítia obzvlášť najmä veľmi citliví ľudia a používajú sa ako trvalá podpora v mnohých oblastiach.

Kvet života sa používa ako ochranný symbol pre nositeľa alebo na energizovanie pitnej vody alebo jedla. Ak označíte fľaše, poháre alebo hrnčeky, ktoré obsahujú kávu, víno, čaj alebo džús symbolom kvetu života, dosiahnete výrazne lepšiu stráviteľnosť. Kvet života súčasne pomáha eliminovať rušenie v obývacích izbách a spálňach a pomáha tu pôsobiť proti väčšinou jednostrannej sile vodných žíl. Kvet života, ktorý je inštalovaný v kanceláriách a na pracoviskách, má chrániť pred škodlivým elektrosmogom, ktorý spôsobujú napríklad počítače alebo mobilné telefóny.


Voda vysokohorských potokov patrí k vode najbohatšej na energiu, ktorú nám poskytuje matka Zem vo svojej kozmickej harmónii. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry) so svojou príťažlivou silou. Tie udržujú vnútornú štruktúru vody.

Ralf Rösner: Voda vysokohorských potokov patrí k vode najbohatšej na energiu, ktorú nám poskytuje matka Zem vo svojej kozmickej harmónii. Bio usmerňovač vody, ktorý som vyvinul, napodobňuje vodu z vysokohorských potokov a oživuje ju. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa svojou príťažlivou silou vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry). Tie udržujú vnútornú štruktúru vody. Účinky viditeľné pri porovnávacích pokusoch pri pestovaní rastlín na poli sú udivujúce. Napríklad rastliny zalievané zvírenou vodou klíčia rovnomernejšie a silnejšie, sú odolnejšie a chutia výraznejšie. V pieste víriča máme možnosť vytvoriť „ideálny“ vír podľa predlohy z prírody. V procese chaotizácie pri rozstrekovaní vody v dolnej banke môžeme vo vode vymazať staré, čo do podstaty cudzie informácie (napr. negatívne frekvencie zo zaťaženia mesta škodlivými látkami). Pri tom sa skrze samotný vír môže znovu spojiť bytosť vody so svojou Prasubstanciou a nanovo do seba prijať kozmické sily. Tým, že oba procesy (vírenie a rozstrekovanie) prebiehajú súčasne, vzniká vír, ktorý vodu étericko-energeticky nabíja a takto oživuje. Pri tvorbe nových reťazcov kvapalných kryštálov tak znovu vzniká napätie. Vodná kvapka je prebudená z nehybného života k životu vnútorne prúdiacemu a získava späť svoje pôvodné vitálne a formotvorné sily. (To možno pod zodpovedajúcim mikroskopom dobre vidieť.) A aj keď voda prejde varom, zostávajú v nej tieto reťazce kryštálov naďalej obsiahnuté.

Desať rokov výskumnej práce
Pretože tvar víru má rozhodujúci vplyv na úspech procesu, musela sa dať víriču taká forma, aby sa vo výsledku priblížil čo najviac ideálu. Ako najúčinnejšie sa ukázalo, keď vírič získal tvar dvoch vajíčok, postavených špičkami k sebe. Zásadný význam mal tiež pomer veľkosti a prietokového otvoru. Potom bolo nutné nájsť najlepší uhol pre "lievik", lebo ten zásadne ovplyvňuje rýchlosť otáčania. Nájdenie správneho skla bol jeden z posledných, ale aj najťažších úloh. Jednou z požadovaných vlastností bolo to, že nesmelo obsahovať kov. Vďaka dobrým radám a spolupráci s odborníkmi v sklárni Lauscha som potom objavil čistý krištáľ. A spolu so skúsenosťami sklárov som našiel podnik s potrebnými službami a zodpovedajúcim vybavením.

Ralf Rößner

"Všetko dajú bohovia tým, ktorí sa usilujú o harmóniu."
"Víriaci lievik je jediná forma na Zemi, ktorá siaha až do najvyšších hierarchií."
Rudolf Steiner

Video ako používať vírič vody (nemecky)

Pripojte svoj príspevok...
Neprihlásený uživateľ ( alebo sa zaregistrovať na ABIO.sk )
Komentovať ako neprihlásený uživateľ
Nahrávanie príspevku... Komentár sa obnoví po 00:00.

Buďte prvý a pripojte svoj komentár.